Az előkészítés
A védőfalazás A résztvevők A habarcs

Szádvár 2008 tavasza
A Lisztes bástya 2008.
Romfalak állagvédelme
A Lisztes bástya építői

A szakmai vezetők


Tamás fotói

A déli fal állagmegóvásáról elkészültek a tervek és azok engedélyezésre kerültek. A Baráti Kör beadta a támogatási kérelmet az NKA pályázatára 2009. februárban. Májusban döntés született. Megterveztük a részletes ütemtervet, megrendeltük a habarcsot.
Június 23-án egy kis csapat felvonult a várba és egy héten át folyt a romok eltakarítása a déli várfalról. A munkát Gál Mlakár Viktor, a HOM munkatársa vezette.
A munkák 2. üteme: A romok alól kiásott falakra védőfalazás készült. A kapu felől indultunk és 1,5 hét múlva értünk a Német-bástyához. Közben kiraktuk az előkerült lőréseket is jelzés szinten. A védőfalazást Kosdi Attila irányította. A falak védelmével párhuzamosan a lőrések alsó síkjáig eltávolítottuk a romokat a fal mellől mindkét oldalon.
A falazási munkákról egy első filmes, amatőr videó is készült. Itt megtekinthető.
A munkák szervezői. Kosdi Attila és Jenei Anita (KÖH), Gál Mlakár Vikltor (HOM), Tomatás Timea (SZBK), Mihalik Imre (ANPI) és az élet. A megvalósítást segítették: A Szádvárért Baráti Kör tagjai, 3 tiszafüredi kőműves, az ANPI, Északerdő Zrt., Szögliget község Polgármestere.
2 és fél hétig laktunk Szögliget mellett, a Szalamandra házban. Minden reggel a falu boltjában vásároltunk, munka és fürdés után a kocsmában lazítottuk el ernyedt izmainkat.