Fancsal, Evangélikuis templom felújítása..... Előkerült egy középkori kőkeretes ablak

Abaúj-Torna vármegye története így tesz említést Fancsalról: "Villa Fonchal".

1262-ben már létező település volt, ekkor adta V. István ifjabb király a királyné Aladár nevű tárnokmesterének Forrót, Devecsert, Fancsalt, Eözdöt és Guthát.[2]1275-ben bíráskodási kiváltságot kapott.
Fancsal a török időkben teljesen elnéptelenedett, lakatlanná vált.
1720 körül Fancsal akkori földesura, a Szemere család evangélikus vallású tótokat (és lengyeleket?) telepített az újraéledő faluba. A község római katolikus templomát Grassalkovich Antal herceg építtette 1780-ban.

1786-ban épült az evangélikus templom.A faluban nagy hagyománya volt több régi kézműves mesterségnek is, például fafaragás, cirokseprű-kötés, kerékgyártás

.Ma is megtalálható sok fancsali ház padlásán a guzsaly vagy ismertebb nevén rokka. Sokan foglalkoztak kenderfonal készítéssel, szövéssel. A község határában levő földek egy részét ma is kenderföldnek nevezik.Az 1959-ben alapított fancsali Egyetértés Termelőszövetkezet híres volt kajszibarack- és almaterméséről. (Innen a címer.)
wikipédia


Fancsal, a felújítás alatt lévő Evangélikus templom. A szentélyben utólag karzatot építettek be. A régi homlokzatvakolat leverésekor került elő a kőkeretes ablak Kollégám, Simon Zoltán régész már korában ia jelezte, hogy Fancsalon volt a középkorban templom. De erre a templomra a nyilvántartás határozottan 1780-as építési dátumot adott. Most már biztos, hogy a templom középkori, de erősen átépített.
Az előkerült kőkeretes ablak., mely el volt falazva. Sajnos a tetejét szétverték.
A később épített torony falszerkezete.

Az ablak felső része. Sejthető a felső íves lezárás indítása.

Az ablak kőkerete 3 db-ból lett összerakva.

Az alső kő. Minden bizonnyal volt középen egy osztósudár.

Ezt a követ építették be a szétvert felső rész helyére. Ez egy másik ablakból lett kibontva.

Sajnos a többi ablakot elbontották, a helyükön alakították ki a barokk ablakokat.

A vízszintes kovácsoltvas ablakosztó fészke.

Í gy lesz helyreállítva. A kő keret be lesz mutatva, a hiányzó rész vakolatból készül el, és festve lesz.
Az ablak helyreállításának rajza (nézet, alapraz)

Régi fancsali képek.
 
 
.