2011. júnus. A Regéci vár palotaszárnyának déli részéna régészeti kutatások előtt állagvédelmi munkáklat indult.Képek a Regéci várról. Piros ponttal jelöltük be az állagvédelmi munkálatok helyszínét.
Ebben az évben is lesz önkéntes régészeti tábor. A diákok, a régész hallgatók a palota utolsó, még meg nem kutatott részét szeretnék feltárni. Ezzel a keleti épületszárny teljes hosszában ismertté válna.
Sajnos az épület falai romosak, hullik le a kő a falak tetejéről. Ezért született az a döntés, hogy a régészeti feltárás előtt a falak állagvédelmet kapnak, és csak ezt követi a régészeti feltárás.
A falvédelem a más helyeken már bevált módszerrel készül. A melévő falakat Giber Mihály és Simon Zoltán régészek vizsgálják át Kosdi Attila műemlék felügyelővel kiegészülve. A megmaradt,
még felismarhatő részletek felmérésre kerülnek. Ezt követően születik döntés az állagvédelem mikéntjéről. Csak a legszükségesebb beavatkozások történnek meg. Sajnos olyan sok romos szakasza van
a épületrésznek, hogy cca 30 %-os kiegészítésre lesz szükség. Általában a nyílások környékén nagyobb a pusztulás, itt lesz szükség kiegészítésekre.
A munkálatokhoz a helyi követ használják fel, a habcs a már bevált LB-KNAUF MM3 jelű trassz hbarcs, mely előre be van keverve, csak vizet kell hozzá adni és lehet falazni. A magas falak miatt egy, illetve kétoldali állványozásra lesz szükség.


Egy beszédes kép: A feltárások miatt a sziklába vezető , korláttal laehatárolt utat is át kell heélyezni. Az áthelyezésnél végzett feltárás során került elő a sziklánál egykor állt épület egyik szárköve.
A háttérben a palotaszárny a lezáró déli fal maradványával.

A képen a palota emeleti helyiségeinek a nyílásai 8azok helyei) láthatók. A mellvéd leomlott, vissza lesz falazva, Szemben az ablanyílásk felrdén kialakított oldalfalának maradványa látható.
A ablak kökeretének a helye is érzékelhető.

Egy erősen rongálódott falszakasz, ahol már nem maradt semmi a nyílásból, itt csak falvédelem lesz.

Az emeleti terem három nyílása.Mindegyikből maradt valami lenyomat, mely segít a kialakításnál.

A falban az emeleten 4 nyílás volt. A földszinten két ajtó és két ablak maradt fenn, melyek korrekten kiegészíthetők a megmaradt részletek alapján. A keresztbe futó falaknál is kell állagvédelmet végezni.
Az északi végen egy falfülke maradt meg részlegesen, a déli belső falban egy reneszánsz keret töredéke maradt mmeg a falban. A földszinti helyiséget donga boltozatal voltak fedve, megmaradt végig a
boltozat válla. A földszint alatt egy pince húzodott végig, melybe az udvarról vezetett le egy lépcső. Ez a boltozat is nagyobb részt be van szakadva.

A déli végfalon egy ajtó lehetett, melynek csak halvány nyoma van. A bejárathoz egy boltozaton lehetett eljutni.

Az emeleti bejárat feltételezett helye.

A palota emeleti bejárata és a feltáruló belső terek.

A palota feltáratlan részét északi irányból lezáró fal maradványa. A fal a pince boltozatára van ráépítve, mely meg van rogyva.

A korábban feltárt romterület. Háttérben a vár legkorábbi részével, az egykori öreg-toronnyal.

A palota déli lezáró fala az ajró helyével. Háttérben a gyalogút áthelyezése miatt ásatás nyomai, ahol az ajtó szárköve előkerült.

Az emeleti helyiségekbe vezető, boltozatra épített bejárat. Ehy konzolkő jelzi, hogy a boltozat később épült. A boltozatot az állagvédelem keretében szeretnénk kiegészíteni, hogy viszakapja a stabilitását.
A boltozatot egy felső agyag réteggel tervezzük megvédeni a csapadéktól.

A munkaterület.
Hamarosan bemutatjuk az elkészült falvédelmet. majd az ásatás eredményét.