MŰEMLÉKVÉDELEM
BAZ MEGYE
2011-12-21
-A kurityáni pálos kolostor története
-2009-ben rendeztek egy
pálos konferenciát Kurityánban,
előtte "lerendezték" a rom környezetében a terepet
-2009. öszén a kolostor romjai
-2010 évben az önkormányzat veszélyelhárításra támogatást nyert az NKA műemléki pályázatán
-Az NKA pályázati támogatása halasztással átcsúszik 2011 évre. Elkezdődik a munkálatok előkészítése
-2011 őszén elkezdődnek a munkálatok
Az első ütemben tisztítással elkészítették a templom szentély részét a falazáshoz.
-A szentélyben a
veszélyelhárító falazás
Képek a munkálatokban résztvevő kurityáni emberekről
-A kezdő csapat
-A "nagy" csapat
A befejező csapat


2011. év elején megtekintettük a helyszínt és átnéztük a tennivalókat. Adott volt 1.200.000,- Ft (elméletben, mert utófinanszírozású az NKA pályázat), a rom állaga tovább romlott és a megközelíthetőség sem javult, egy patak gázlóján és egy tengelyig érő kátyúkkal tarkított út.
De el kellett kezdeni, mert a rom sorsa egyébként megpecsételődött.

Az egykori kolostor környezete. Ez a kolostor is egykor két patak találkozásában, a közrezárt területen épült fel. A kolostoron túli patak vizét duzzasztották fel halastóvá. Napjainkra a patakok elapadtak, mert a terület több, mint 100 éve folyamatosan bányászott. A felszín alatt közel található csekély fűtőértékű barnaszén. A bányászat elvitte a felszíni vizeket. Csak nagyobb eső esetén van víz az árkokban.

A rom és mellette az erdészet által használt földút.

Polgármester, képviselő gondolkodik. A Gaz a megfelelő autó a sáros útra. A beszélgetők mögötti domb az egykori szállítószalag beton alapja, a káptalanterem végében áll.

A templomtól délre eső sík terület és a templom szentélyének pusztuló falai.

A szentély és a templom belső tere. A szentély falait növényzet fedi.

A templom belső tere, az egyre nagyobb kiomlás az egykori sekrestyeajtó helyén. A sekrestye ajtajának bal oldali szárköve már kidőlt.A szentély és a sekrestye ajtó maradványa. A helyszínen megállapítottuk, hogy sajnos az állagvédelmi munkákhoz nem maradt a helyszínen kőanyag, valahonnan követ kell hozni. A munka tisztítással, a falazás előkészítésével fog elkezdődni, majd ezt követi a fa

lazás. Egy építőipari vállalkozó adja a technikát, az önkormányzat adja az embereket (közmunkásokat), a műemlékvédelem adja a régész és építész irányító szakembereket. A pályázaton nyert támogatásból kell beszerezni a követ és a habarcsot. a pályázott pénzzel kell gazdálkodni, annyiból kell a feladatot megoldani.