Füzér Az alsó vár tervei 2009-12.
Oltai Péter 2009-es váztatai Kovács István kőrestaurátor vázlatai 2009 Oltai Péter engedélyezett tervei 2011. Helyszíni fotók 2011. Elméleti rekonstrukciók.videó
A F üzéri várban 2009-11 években sorra készültek a vár fejlesztésének tervei. E tervsorozat egyik eleme az alsó vár helyreállítási terve. 2009-től 2011-ig Oltai Péter készítette a helyreállítás terveit. A régészeti kutatást Simon Zoltán, majd Gál-Mlakár Viktor régészet irányították. A feltárás során sok faragott kő került elő. Többek között e gerendás pince előtti falszakasz alsó részéből előkerültek az egykori kápolna ajtajának faragott kövei a várfalba beépítve. Oldalunkon e tervezési fázisok tervei láthatók a kutatásban közreműködő kőrestaurátor vázlataival. Az első részben Oltai Péter 2009-es vázlatai láthatók, majd Kovács István kőrestaurátor vázlatait mutatjuk be. Ezt követően megnézhetők az engedélyezett tervek. Végül a feltárások végén készített helyszíni fotókból adunk közre néhányat. a helyszín érzékeltetése céljából.
Úgy gondoljuk, a műemlékvédelem iránt érdeklődők számára hasznos információkat jelent a terv kialakulásának bemutatása. A hatályos törvény értelmében a műemlékek védelme közügy. Egy terv útja a gondolattól a megvalósulásig sok műemlékvédő számára érdekes és hasznos információt nyújt.
Jelenleg folyamatban van a tervek átdolgozása, tehát a bemutatott tervek egy meg nem valósuló elképzelés mementói.


 
Az első kép egy képszerkesztő programmal "manipulált" fotó. Ezzel a vár összképét szeretnénk bemutatni. E képen is érzékelhető, hogy az alsó vár az eddig megszokott várképtől eltérően szerves része a várnak.
 
Oltai Péter első vázlatai 2009 évbe, amikor egy konferencián ismertette az alsó vár fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket. Az alsó vár kapujának elképzelt rekonstrukciója.  
Alaprajz, a feltárások során előkerült falak értelmezése. 2009.
 
Látványterv egy elképzelt alsó várról. 2009.  
Az alsó vár és a felső vár együttes látványa, valamint alsó vár várfalának "újraépítési vázlata". 2009.
 

Az alsó vár kapujának homlokzata, rekonstrukciós elképzelés. 2009.

 
Az alsó vár rekonstruált falának metszete. 2009.
 
Az alsó vár kapujának metszete. Balra a háttérben a kapu mögötti épületek homlokzata. A falakon végigfut egy gyilokjáró. Az épületek "archaikusak", léptékhelyesek. A lőrések és a gyilokjáró helye, alakja feltételezett. 2009.
 
A tervező rekonstrukciós elképzelései a kapuról az előkerült kőanyag alapján. Két változatban is összerakhatók a kövek. 2009.
 
2009. Kovács István kőrestaurátor felmérte az ásatások során előkerült köveket és elkészítette a kapu "rekonstrukcióját". Ez egy alaprajz. Ami érdekes lehet e rajzban, hogy a kapu mögött egy kapu-építményt feltételez a felszínre került alapfalak kiegészítésével. A kutatás ezt még nem igazolta, nem cáfolta. A kapu után egy kihagyás után ábrázol egy épületet. Életszerű elképzelés. Az inventáriumnak is igazolni kell az elképzelést.  
Rekonstruciós alaprajz Kovács István 2009.
 
A kapu alaprajzi kialakítása az előkerült kőanyag értelmezése alapján. 2009. KI
 
A kapu rekonstrukciója. Homlokzat 2009. KI
 
A kapu a feltárt kövek jelölésével.  
A kapu metszete a működési rekonstrukciójával. 2009. KI (lásd korábbi cikket!)  
A kapu vízszintes forgó tengelyének rekonstrukciós rajza. 2009. KI
 
Oltai Péter tervei, melyekre az Önkormányzat építési engedélyt kapott. 2011-ben.  
 
Az ásatási összesítő alaprajz. 2011.
 
A teljes várat ábrázoló helyszínrajz. 2011.
 
Az alsó vár helyszínrajza. 2011.
 
A kapu melletti épület alaprajza. 2011.
 
A kapu metszete és a kapu melletti épület homlokzata. 2011.
 

Az alsó vár metszete, a kapu belső nézete. 2011.

 
Az alsó vár várfalának homlokzata. 2011.
 
A kapu homlokzata. 2011.
 
A gerendás pince metszete és homlokzata. 2011.
 
2011-ben e sorok írója fotókat készített az ásatási helyszínról. E néhány képpel a helyszínt szeretnénk az olvasó előtt felidézni.( ka )  
A vár a faluból nézve.
 
A vár az Önkormányzat udvaráról nézve.
 
Az alsó vár bejáratától jobbre eső alapfalak, Az íves árok az egykori palánk (cölöp erődítés) helyét rajzolja ki.
 
A bejárat melletti építmények alapfalai.
 
Az alsó vár várfalának feltárt maradványai.
 
A várfal maradványai a várkapu felé nézve (vissza felé).
 
A gerendás pince előtti falsarok alsó részében jöttek elő az egykori kápolna bejáratának faragott kövei.
 
A befalazott faragott kövek.
 
A gerendás pince alapfalai.
 
A várfal a gerendás pince felől visszafelé nézve. Alól láthatóak a kápolna faragott kövei.
 
A kápolna faragott kövei a kibontás után az önkormányzat udvarán.
 
A kibontott faragott kövek.
 
Egy függőleges tagozat.
 

 
 
   
   
   
Kapcsolódó cikkeink: A Füzéri vár helyreállítása 2003-2007 A vár felújításának tervei 2007. Az alsó vár kapujának rekonstrukciója  
Füzér honlapja index.fórum_a végén! Füzér története Északivárak.hu Élmények völgye   Boon.hu VISSZA