MŰEMLÉKVÉDELEM
BAZ MEGYE
2014-12-27
Martonyi, pálos kolostorrom állagvédelme 2014.........műemléki közmunka
Előkészületek Feltárás, falak tisztítása Falazás

2015. év júliusában a kolostor rom kezelője, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság megpályázta a Belügyminisztériumnál kiírt a műemléki közmunkát.

A közmunkában két fő témára pályáztak: a káptalan terem feltárása és a szentély és a sekrestye állagvédelme.

A pályázaton nyertek, így elindulhatott a munka. A terveket Kosdi Attila készítette el Fülöpp Róbert közreműködésével.

A régészeti kutatásokat Juan Cabello, László Csaba és Simon Zoltán régészek irányították.
A terv helyszínrajzi lapja.

Balra a korábbi feltárások geodéziai alaprajza, ahol ábrázoltuk az akkor még föld alatt lévő káptalanterem feltételezett falait.

Jobbra fenn egy rekonstrukciós alaprajz, mely helyszíni megfigyelésekre támaszkodik.

Jobbra lenn a környéket bemutató átnézeti helyszínrajz.
A helyszín fotókon.

Balra fenn a közismert nézőpontból készített kép, mellette a keleti oldalról, a kertekből készített fotó.

Az alsó kép un. panoráma kép, egy helyszíni bejárás során készült egy ősz során (2013)
A munkálatokkal érintett kolostor részlet alaprajza.

A szentély támpilléreinek a lábazati záró párkányig történő  kiegészítését, a falak kiromlásainak a kijavítását, a sekrestye falának állagvédelmét és a káptalan terem feltárt falának az állagvédelmét tartalmazta a terv.

A káptalanterem állagvédelmétől elálltunk és nem kértünk rá engedélyt, mert úgy ítéltük meg, nem lesz rá idő és anyag.
A Fülöpp Róbert által készített rekonstrukciós tervbe berajzoltuk a tervezett beavatkozásokat, nehogy elépítsük a rekonstrukció lehetőségét.

A rajz a keleti oldalról mutatja a szentélyt anyagjelöléssel jelölve a beavatkozások helyét.
A beavatkozások helyei a déli irányból.

A támpillérek kiegészítése, az ülőfülke mögötti fal felfalazása látható a rajzon.

Itt is a rekonstrukciós tervbe berajzoltuk a tervezett beavatkozást, így határoztuk meg a falazás magasságát.
Egy látványrajt a beavatkozásokról.

Talán jól látható, hogy a pillérek lábazata mellett a kiomlott szakaszokat is vissza kívántuk falazni.

Szintén egy látványrajz a keleti irányból, mely a tervezett falazásokat ábrázolja.

Jól látszik a rajzon, hogy a lábazatot lezáró párkánynak kihagyjuk a helyét, nem volt keret a párkányok visszaállítására.

A pillérek lábazatát lezáró faragott köveket a korábbi helyreállításokon alkalmazott egyedi összetételű műkő elemekből terveztük.

A kőkiosztást Kovács István kőfaragó készítette el és ő vállalta a kőelemek legyártását is.

 

vissza