2009-11-11

TÉMÁINK:

Bánfalvy Anna tájépítész írása a Népkertről

A Népkert régi térképeken, archív fotókon

Fényképek a Népkertről 2008. őszén

Fényképek a Népkertről 2009. őszén

A Népkerttel szomszédos Evangélikus temető

Vetítő_flash mozi 

MISKOLC........A NÉPKERT................HANGULATKÉPEK EGY VÁROSI PARK VÉDELMÉÉRT

A Reindl-féle Miskolc térkép 1784-ből. A lenti részen a Mindszenti templom és az ispotály látható, mint a város határa.
 

1783 Az első katonai felmérés Miskolcot ábrázoló részlete. Itt is a város déli kapuja a Mindszenti templom és környezete.
 

1883. A II. katonai felmérésen már Miskolc mellett ábrázolják a Népkertet, sőt megjelenik a Kórház is .A város legjelentősebb tere a Búza tér, vásárok tere. A Népkert mellett már kialakultak a temetők. Már ábrázolják az Avas oldalában a kálváriát.
 
Az 1900-as évek elején készített szabályozási terv. Itt már részletesen ábrázolják a Népkertet. A temetők kialakulnak végleges formájukban. A lila vonalak a korabeli utcaszélesítési terveket mutatják. Már ekkor is látták, hogy szükség lesz egy elkerülő útra. Ezen a terven még nem szerepel a Kórház. Jól látható a Kálvária a térképen.
 

1912. A város átfogó térképe. Jól felismerhető a terven a Népkert, a Vigadó, mögötte a sportpályák és a "foci pálya". Kialakult erre az időszakra a Népkert és a kórház közötti területen a villa-negyed is.
 

Az 1912-es térképen a Népkert ábrázolása. Jól látszik, hogy a Vigadóhoz egy fasorral szegélyezett út vezet.
 

1965. A Népkert és a temetők még megőrizték eredeti formájukat. A sportpálya már kiemelt sport-objektum. Még ábrázolják a Kálváriát.
 

1967. A Népkert és a temetők még érintetlenek. Mint látszik, még vannak teniszpályák. A Kálvária már eltűnt a térképről.
 

2009. A Google légifotója. A műholdról is jól kivehető, hogy a város egyik nagy zöldfelülete a Népkert. Balra tőle az Avas-tető zöldfelülete látszik.
 

Egy nagyobb nagyítás. Jól látszik a Népkert, balra az Avas-tető, még balra-lefelé az Egyetemváros zöld foltja.
 

Az Avas-tető és a Népkert egy jobb nagyítású műholdképen. Jól látható, hogy a Sportcsarnok és járulékos épületei megették a Népkert északi sávját. Az is látható, hogy a magukra hagyott temetőkből is kipusztultak a fák. Talán az Evangélikus temető fasora idézi a múltat. Gyermekkoromban a Katolikus temetőben is nagy gesztenyesor borult a gyertyafényes éjszakában a gyermekekre.
 

Ezen a nagyításon látszik, hogy eltűnt a Népkert szervezettsége, a növényzet elvadult, rendezetlenül buja. a könyvtár mellett elloptak a katolikus temetőből egy jókora részt parkolónak. A Vigadó mellett az aszfaltos pályák is árválkodnak. Volt egy időszak, amikor egy cirkusz telet át itt a város közepén. érdekes volt. Mikor kimentem apám sírjához, a havas télben egy teve nézett rám a rogyadozó kerítés fölött és párás lélegzettel , unottan rágott valamit.
 
A képen a Népkert spontán beépítése figyelhető meg. Az elmúlt évtizedek nagy divatja, a történelmi kertek gátlástalan beépítése itt is megjelent. Könyvtár, sportcsarnok, METESZ székház. A dinamikusan épülő város építészeti névjegye. Önmagukban érdekes, egyedi, kordokumentum épületek. Sajnos a Népkertet csak háttérnek és üres teleknek használták.
A következő évtizedek a toldozgatás jegyében teltek: jégcsarnok, jégpálya, játszóterek. Ez az időszak a városnak is a csetlő-botló, spontán időszaka.
És ekkor megjelent a semmiből egy befektető, és mondá: „Miért nincs ennek a sok-mindennek egy igazi jó szállodája? És ha lesz szállodája, legyen benne kongresszusi központja is. Hiszen ez egy üres telek. Bár van egy kis park mellette, majd vigyázunk rá.”
A Hősök terén is vigyáztak a növényzetre: kiemelték gyökerestől a fákat és elvitték. Lám-lám, nemcsak Lázár Ervin könyvében indulnak el a fák, Miskolcon is, csak itt egy nagy fekete autó vitte el őket. Lehet, hogy a fa megúszta a kínzást, de a tér halott, üres a sok építészeti műanyag-geg mellett.
A Népkertben a növényeknek itt és most van szerepük.
Szálloda van a városban néhány vagy nyitva, vagy zárva és néhány újabb szálloda is épül (Wellness, Avas, Bég,City,..). A volt pártházból is ideális szálloda lehetne. Jó a fekvése, jó az alaprajzi kialakítása. A bejárat felett kialakított géppuskázó helyet (lőrést) pedig igazi retró-dizájnként lehetne mutogatni a Spanyolországba átutazó orosz vendégeknek. Hagyjuk. Most a Népkertért és a temetőkért, ezek fennmaradásáért mormoljuk egy imát.
(ka)
Ui. Jó lenne egyszer azt a sok, kiáltó ellentmondást feloldani egy jó városrendezési koncepcióban, amelyeket a város gazdag történelmét átírni vágyó generáció hangos mozgalmi dalokat éneklő vezetői ránk hagytak csendesen pihengetvén a Pingyomon. A temetőt halálra ítélték, de meg kellett várni a kegyeleti időt (a haláltusa ideje). A halálra ítélt két temetőre szorosan ráépültek a környező épületek, utcák. Így alakulhatott ki, hogy egy 10 emeletes utca 30 méter magasságból a temetőt nézi a síroktól 10 m távolságra. A METESZ székház trafói közönyösen ásítanak a halottaikat búcsúztató feketeruhás emberekre. A könyvtár hátulja is közönyösen felesel a halottainkkal. A jégcsarnok ifjú hokisainak vidám nevetése is a halottak csendjében halkul el. Télen agyonjátszott slágerek bolyonganak a sírok között a korcsolyák jégkarcoló hangja mellett. A volt teniszpályákon fociznak, kosaraznak. A düledező beton kerítés mögött néha áttelel egy tenyérnyi magyar cirkusz teáskannaként gőzölgő tevéikkel, lovaikkal.
Egyszer végig kellene mindezt gondolni, és az a szervezet, amelyik ráépítette a várost a temetőkre, húzzon egy aktív védőzónát a temetők köré. Egy rendezett temető méltó díszparkja lehet egy városnak. Nem szégyellni kell, büszkének kell lenni rá és gondozni. Ebben a környezetben, az emlékpark kellős közepén egy sokemeletes szálloda vajon mit keres? Mit szól ehhez az építész szakma? Az önmagára oly büszke szakma, amelynek választott vezetői évek óta a hatalom odavetett morzsáin jól élnek és a mindég-modern, de gyökértelen munkáikért barátaiktól csillogó építészeti díjakat kapnak.
Erre a kérdésre a választ politikamentesen csak a város lakói tudják csak megadni. Mert valahol Övék e város. Nekik kell feltenni a kérdéseket és nekik kell válaszolni is a kérdésekre!
 
 
 
 

 

vissza segítség