2009...
2013-11-02
2010.évben szerettem volna összeállítani egy kis füzetet a KÖh akkori felügyelőiről jelentősebb munkáik megjelölésével (általuk levezényelt helyreállítás, kutatás,....) Kértem a kollégákat, hogy küldjék meg az adataikat és a fontosabb "munkáikról" fotókat. Csak néhány kolléga válaszolt a felkérésre.
Napjainkra aktualitását veszítette a dolog abban a formájában. Levéltári kutatás tárgya lett a téma, a lista a kulturális örökség része lett. A KÖH 2009. évi, belső telefonkönyvből kiemeltem a hivatal akkori dolgozóinak névsorát. Csak a "fronton" szolgálók szerepelnek a listában. A közontban dolgozó kollégák e felsorolásban nem szerepelnek. Személyüket majd egy kutatás fogja dokumentálni. E lista a folyamatosan változó egykori hivatalról egy pillanatfelvétel. .........ka
NYUGAT-DUNÁNTÚLI IRODA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI IRODA ÉSZAK-ALFÖLDI IRODA
Soproni Iroda   Miskolci Iroda   Debreceni Iroda  
Figler András irodavezetó Paszternák István irodavezető Pataky Emőke műemlék-felügyelő
Veöreös András irodavezető-helyettes Kosdi Attila műemlék-felügyelő Tronkáné Nagy Edit műemlék-felügyelő
Nagy Eszter műemlék-felügyelő Sárközy Sebestyén műemlék-felügyelő Virányi Zsolt műemlék-felügyelő
Németh Patrícia régészeti felügyelő Okrutay Miklós (Bp)
műemlék-felügyelő Bálint Marianna régészeti felügyelő
Szigethy Balázs hatósági referens János Ágnes (Bp) műemlék-felügyelő Aranyos Annamária régészeti felügyelő
Szíjártó Tiborné adminisztrátor Jenei Anita régészeti felügyelő Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet hatósági referens
Németh Csóka Mária adminisztrátor Dr. Kató Vendel hatósági referens Kovácsné Dézsi Evelin adminisztrátor
    Simon Zoltán kutatási referens Szatmári Tímea adminisztrátor
Győri Iroda   Márton Zsuzsanna adminisztrátor    
Eszes Tibor műemlék-felügyelő Jakabné Nagy Anita adminisztrátor Nyíregyházi Iroda  
Erős Erika műemlék-felügyelő Pogány Tímea adminisztrátor Szatmári István irodavezető
    Bánfalvy Anna ösztöndíjas ép. Mészárosné Tarr Erzsébet műemlék-felügyelő
Vitályos Ágnes műemlék-felügyelő Miskolczi Melinda ösztöndíjas rég. Nagy Tibor műemlék-felügyelő
Losonczi Máté régészeti felügyelő     Hajzer Sándorné adminisztrátor
Szemethyné Nánik Anikó adminisztrátor Egri Iroda      
    Dörgő Erzsébet műemlék-felügyelő Szolnoki Iroda  
Szombathelyi Iroda   Kurczveil Mária műemlék-felügyelő Csutor Éva műemlék-felügyelő
Ivicsics Péter műemlék-felügyelő Szelesné Ács Csilla régészeti felügyelő Sisa Béla Zsolt ifj. műemlék felügyelő
Czeczeli Orsolya műemlék-felügyelő        
Babos Edit műemlék-felügyelő Salgótarjáni Iroda      
dr. Nagy Zsanett hatósági referens Klenóczky Sándor műemlék felügyelő    
Vass Lászlóné adminisztrátor Báthory Gábor régészeti felügyelő    
Esső Józsefné adminisztrátor        
        DÉL-ALFÖLDI IRODA
Keszthelyi Iroda       Szegedi Iroda  
Hernyák László műemlék-felügyelő     Széphegyi László irodavezető
Farkas Zsuzsanna régészeti felügyelő     Mátyus Zoltán Józsefné műemlék-felügyelő
Kerner Gábor kulturális örökségi referens     Petvai Ferenc műemlék-felügyelő
Simonné Hári Katalin adminisztrátor     Parditka Györgyi Margit régészeti felügyelő
        Harkai István régészeti felügyelő
    SOFŐRÖK Mészáros Patrícia régészeti felügyelő
    Fekete Sándor gépkocsivezető Horváth Andrea dr. hatósági referens
    Katarov György gépkocsivezető Kapásné Tóth Gyöngyi adminisztrátor
    Kovács László gépkocsivezető Magyarné Papp Katalin adminisztrátor
    Kun László gépkocsivezető Takács Gabriella adminisztrátor
    Majorosi Tibor gépkocsivezető    
    Spatz Béla gépkocsivezető Kecskeméti Iroda  
    Süllős János gépkocsivezető Hajdú István műemlék-felügyelő
    Takács Márton gépkocsivezető Völgyesi Krisztina műemlék-felügyelő
    Vágó Jáno gépkocsivezető Kasza Gáborné műemlék-felügyelő