2012-01-13

 

3

 

Kovács István
kőrestaurátor
 

3529
Miskolc
Budai József u. 16.

 
email
koszobrasz49@
freemail.hu
 


                          SAJÓKAZA  REFORMÁTUS  TEMPLOM


A szentély kőszerkezeteinek helyreállítására , a kutatást követően került sor. A poligonális, nyújtott alaprajzú szentély déli falán kettő, délkeleti falán egy későgótikus ablak maradványai kerültek elő.

A későbbi barokk ablakok készítésekor, kiálló kőtagozataikat leverték, béletrézsűik egy részét lefaragták, de béletíveik hiánytalanul megmaradtak. Az ablakvállakba  szegmensíves téglagurtnit húztak. A délkeleti falat áttörő barokk ablak alját a keleti karzat járószintje miatt magasabbról indították, ezért itt megmaradhatott a későgótikus ablak alsó része.

A szentély belső feltárása során előkerült a déli fal keleti ablakmérművének jelentős töredéke.Tagolása: középosztósudárra szerkesztett csúcsív, melyben másodlagos tagozatként háromkaréj íródott, orrlemeze átmetsződő. A felette lévő ívháromszögbe, körbe írható forgó halhólyagmotívum került. A jelentős töredék alapján kiszerkeszthető volt a teljes mérmű. A mérmű külső oldalát domborúra faragták, ezért utólag könnyen elhelyezhető volt a megmaradt béletív homorú fészkébe.

Az ablakok kőanyaga sárgás színű, vulkáni törmelékkel szórt horzsaköves riolittufa. A jelentős méretű vulkáni bombák ma is láthatóak a délkeleti támpillérben.

A három későgótikus ablakot a megmaradt részletek, és a délkeleti ablak alsó része alapján állítottuk helyre.A másik két ablak mérművéből jelentős töredék nem került elő, ezért ezekben a mérmű halhólyagját csak az üvegezésben jelezték. Az ablakok vízszintes osztásai a megmaradt osztóvashornyok alapján készültek. A béletrézsűk repedéseit plextol B  500 anyaggal injektáltuk ki, a kőanyag konzerválásához steinfestiger oh anyagot használtunk.

A kiegészítések anyagában színezett, trasszcementes, trasszkaviccsal kevert műkőből készültek, fogasolt felülettel. Az osztósudarak és üvegtáblák rögzítésére, az osztósudáron átmenő „T” idomacélt használtunk.

Üvegezése áttetsző öntött üvegből készült.

KÉPEK

  VISSZA